Make your own free website on Tripod.com
Họp Mặt 30-31/05/2004
Kỷ Niệm 50 Năm Ra Trường


 

Ngày 30 tháng 5 năm 2004
9:00 sáng tại Seafood World Resrtaurant

Nơi nhận bảng tên  Ghi danh

tṛ truyện

tiền đại hội
đây Bửu Hậu, đúng rồi Nhị Ḥang, Duy Thanh, và Trương Chí Hiếu
chụp chung một tấm lâu lắm mới gập nhau
chụp trên này cho có phông đẹp lại đậy bạn
cả chúng tôi nữa chứ mời các anh
Anh Trang tặng kỷ yếu 1993 cho bạn già 86 tuổi Anh Phan Văn Đỗng
từ Canada, Houston đến Cali Seattle, Sacramento, và Cali
mừng qúa thêm San Diego, thêm Lê Phước Sang Đây Trần Văn Nhựt
Hai người họ Nguyễn Anh Huấn và Anh Bếp
Chu Xuân Viên gập Lê Phước Sang Tôn Thất Diên, Dư Thành Nhựt
Anh Chị Trần Thành Tựu từ Utah Chụp chung một tấm
Anh chị Nguyễn Văn Thư Chi Mi Houston và Chị Tựu Utah
Trần Ngọc Dương xuất hiện, Chi Phạm đăng Có mời Qúi chị dùng điểm sấm
Tôn Thất Diên và Nguyễn Thành Nhung người về từ Dallas, Texas
khách của các cựu SVSQ

Anh Bưởi, Dao, A/C Trang


Bầu Ban Chấp hành 2004-2006
vài lời phi lộ của Hội trưởng Tôn Thất Diên Nhấtđịnh từ chối, tôi không
thưa Qúi vị đây Ông Hội Trưởng mới
Ảnh chụp lúc 11:45 ngày 30 tháng 5 năm 2004 tại nam Cali


6:00 chiều cùng ngày
gia đ́nh Từ Bộ Măng Dương Đ́nh Bộ và bàn số hai
Đỗ Đ́nh Lân Nguyễn Bá Mạnh Hùng, Đ̣an Mại, Duy Thanh
Anh Chị Nguyễn Thành Mi từ Houston Texas các chị Mại, Nhu, Mạnh Hùng
chị Nguyễn Văn Thư và khách  bàn số 4 anh Nhựt, Cẩm Huân và bạn
Hai người từ Utah Anh Chị Trang 
Anh Tôn Thất Diên và quan khách Anh Viên, Thâu, Vinh, Chị Viên
thế hệ trẻ nối tiếp lại một thế hệ trẻ nữa
Tôn Thất Chiêm chị Trí, Mạnh, Độ
vào đây chụp một tấm Tô Ngọc Riệp, Bùi Văn Bảy
Ông Nghị xưa Lê Phước Sang và Lê Văn Ngôn Anh chị Bùi Văn Bảy
đây mới là Tôn Thất Thuyên chị Trang và bạn hữu
Trần Mộng Di Mi - Nhựt - Bảy - Trang
Đôi song ca của TVB năm 1953 tiếng hát của chàng vẫn c̣n hay

khán gỉa của chương tŕnh văn nghệ

những người cuối cùng của ngày 30 tháng 5

 

ngày 31 tháng 5 
tại Hội trường Nhật Báo Người Việt

 

chi Bộ và chị Có giúp ghi danh Anh Chiểu và Nhựt
Anh Trần Ngọc Trí và Tôn Thất Thuyên Trí, Di, Thuyên, Bưởi, và Mại
Hiếu, Ẩn và bạn trước giờ khai mạc
c̣n đang tṛ truyện chào người bạn cũ 
sắp sửa bắt đầu phía bên trái
hàng đầu bên trái khán đài quan khách
quang cảnh  Người điều khiển chương tŕnh
và Hội trưởng tuyên bố lư do hội trường
quốc thiều Hoa Kỳ nghiêm chỉnh chào cờ
quốc ca Việt Nam hội trường nghiêm chỉnh
hội trường  một ǵa một trẻ nhớ bạn (nghi lễ tưởng niệm)
10 ngọn lửa thiêng đốt lên nhớ những người bạn, mặc niệm anh hùng đă ra đi v́ tự do, dân tộc

khán đài

Anh Trang đang giới thiệu "Khóa 10"
Phu nhân Cố Thiếu tương Chuân nhận bảng tri ân Anh Chị Trương Văn Bưởi hội trưởng 2004-2006
Tôn Thất Diên, ĐĐ4 trao bảng Tri ân cho HLV Khôi Thầy Khôi tŕnh làng bảng tri ân
Anh Tôn Tất Thuyên, ĐĐ1trao bảng tri ân cho HLV Vinh một cử chỉ vô cùng ngọan mục
Phu nhân Cố Thiều tướng Chuân nhận ly kỷ niệm Bà Nguyễn Ngọc Khôi nhận kỷ vật
THầy Khôi nhận kỷ vật Thầy Vinh nhận kỷ vật
NT Chủ tịch HĐTV Tổng hội nhận kỷ vật và tất cả quan khách
xin giữ lấy làm kỷ niệm 50 năm ngày ra trường của khóa 10 Đà Lạt
Anh Nhựt tặng qùa cho Anh Trang Vài lời của trưởng ban tổ chức
Ghi công Anh Tôn Thất Thuyên Ghi công Anh Trần Ngọc Trí
Cô Bích Phượng đang phỏng vấn Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn Anh Nguyễn Đ́nh Vinh
và Kiều Mỹ Duyên hỏi Anh Nhựt vài câu
Chị qủa phụ cố SVSQ Trần Văn Thông Thảo, con gái lớn của bố Thông