Make your own free website on Tripod.com

Bản Tin Trần B́nh Trọng

 
Các Bạn Qua Đời


- Bạn Trần Lê Tài (1/2) đă qua đời tại Grand Rapids, MI ngày 12-5-03, hưởng thọ 73 tuổi. 
- Bạn Đinh Văn Tiết (4/13) đă từ trần ngày 15-7-03 tại Houston, TX, hưởng thọ 71 tuổi. 
- Bạn Trần Bá Chu (2/8) đă tạ thế tại Sàig̣n, VN ngày 29-7-03, hưởng thọ 75 tuổi. 
- Bạn Trần Khải Hoàng (3/10) đă qua đời ngày 4-8-03 tại California, hưởng thọ 71 tuổi. 

- Bạn Nguyễn Văn Hiền tự Kim đă qua đời tại Canada ngày 29-8-2004, hưởng thọ 87 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Văn Khương (2/7) đă từ trần ngày 9-10-2004 tại Canada, hưởng thọ 81 tuổi 
- Bạn Trần Văn Quảng (2/7) đă tạ thế tại California ngày 4-11-2004, hưởng thọ 81 tuổi. 

- Bạn Nguyễn Văn Luận  (4/16) đă từ trần ngày 7-2-2005 tại Texas tho 71 tuổi. 
- Bạn Trần Văn Duệ (2/8) đă từ trần ngày 23-2-2005 tại California thọ 73 tuổi. 
- Bạn Đinh Ngọc Minh (3/12) đă tạ thế tại Virginia 28-04-2005, hưởng thọ 80 tuổi. 
- Bạn Phan Văn Đỗng (3/12) đă tạ thế tại San Diego 22-10-2005, hưởng thọ 88 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Văn Sắc (3/10) đă tạ thế tại Sacramento California 31-10-2005, hưởng thọ 72 tuổi. 

- Bạn Điều Chỉnh Quỳnh (1/1) đă tạ thế tại Arlington Virginia 10 Mar 2006, hưởng thọ 72 tuổi.  
- Bạn Nguyễn Liễu Mại (3/10) đă từ trần ngày 13-03-2006 tại Úc Đại Lợi, thọ 85 tuổi. 
- HLV Nguyễn Thành Long (1/3) đă tạ thế tại Texas ngày 8-5-2006 hưởng thọ 82 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Bá Minh (1/2) đă tạ thế tại N. Carolina 21-5-2006  hưởng thọ 81 tuổi. 
- Bạn Đào Ḥa Tân (3/9)  đă tạ thế tại California ngày 5-6-2006  hưởng thọ 71 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Văn Tăng (4/15) đă tạ thế tại Úc Đại Lợi ngày 14-6-2006  hưởng thọ 75 tuổi. 
- Bạn Trần Viết Hạnh (3/9) đă từ trần ngày 14-7-2006 tại Úc Đại Lợi  thọ 83 tuổi. 
- Bạn Nghiêm Viết Thành (3/11) đă tạ thế tại San Jose ngày 16-9-2006 hưởng thọ 74 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Hữu Quưnh (2/7)  đă tạ thế tại Australia ngày 16-12-2006 hưởng thọ 87 tuổi. 

- HLV Khiêu Hữu Diêu (1/4) đă tạ thế tại Dallas Texas ngày 1-1-2007 hưởng thọ 79 tuổi. 
- Bạn Trần Ngọc Nam (4/15) đă tạ thế tại California ngày 8-1-2007 hưởng thọ 72 tuổi. 
- Bạn Tôn Thất Chiêm (4/14) đă tạ thế tại California ngày 10-4-2007 hưởng thọ 78 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Văn B́nh (1/4) đă tạ thế tại Atlanta ngày 18-4-2007 hưởng thọ 78 tuổi. 
- Bạn Lê Thành Sang (2/7) đă tạ thế tại California ngày 29-4-2007 hưởng thọ 76 tuổi. 
- Bạn Bửu Điệt (4/15) đă tạ thế tại California ngày 5-5-2007 hưởng thọ 79 tuổi. 

 

Nhật Tu danh sách và Địa Chỉ Khóa 10.

Danh sách các HLV và Cựu SVSQ đă qua đời:  (nhật tu ngày 8 tháng 1 năm 2007  7 HLV, 154 SVSQ)

Nguyễn Ngọc An,  Nguyễn Văn An,  Nguyễn Văn Ân (1/4),  Lữ Đ́nh Bá, Nguyễn Văn Bằng (?), Nguyễn Khoa Bảo (2/8), Phạm Văn Bê,  Nguyễn Văn Bia, Tôn Thất Biên (2/8), Nguyễn Văn Cầu (1/3), Trần Minh Châu,  Nguyễn Đ́nh Chi (4/16), Ḥang Đ́nh Chín, Trần Bá Chu, Hùynh Châu Cơ, Lê Văn Cự, Dương Thiệu Cường (1/1), Lê Văn Dân (1/3), Bùi Ngọc Danh, Nguyễn Tấn Đạt (3/9), Nguyễn Văn Đệ, Nguyễn Bá Di, Bùi Công Diễn (1/3), HLV Khiêu Hữu Diêu (1/4), Lê Quang Đ́nh (3/11), Trần Minh Đ́nh (1/4), HLV Lê Thành Đô (1/1), Phạm Hữu Độ, Trần Văn Đóan,  Nguyễn Kim Doanh (1/4), Phạm Văn Đông, Phạn Văn Đỗng (3/12), Trương Hữu Đức (1/4), Trần Văn Duệ (2/8), Nguyễn Lương Dzạn, Lộ Ngân Dung, Đỗ Xuân Giới (2/5), Nguyễn Văn Hai tự Kỳ, Đỗ Hữu Hạnh, Trần Đ́nh Hạnh (Audet), Trần Viết Hạnh (3/9), Cao Tấn Hạp, Nguyễn Văn Hiền tự Kim, Nguyễn Xuân Hiển, Trần Văn Hiển, Quảng Trọng Ḥa, Nguyễn Hữu Ḥang (1/3), Ngô Ḥang ,  Trần Khải Ḥang (3/10), Đinh Công Hội, Trần Ngọc Huân, Trần Đ́nh Hùng (1/3), Nguyễn Đức Huy (4/15), Lê Xuân Huyến (1/3), Trần Đ́nh Kha (3/12), Hùynh Đại Khái, Vơ Minh Khải, Cao Văn Khâm (3/11), Từ Tôn Khán (1/4) , Lương Quang Khương (2/8), Nguyễn Văn Khương (2/7), Vũ Vương Khuyến, Lê Đ́nh Lâm (4/15), Lê Văn Lễ, Trần Đại Lộc (1/4), Thái Phi Long (3/10), Đ̣an Kỳ Long (1/4), HLV Nguyễn Thanh Long (1/3), Nguyễn Văn Luận (2/6), Nguyễn Tân Lực, Tạ Huy Lương (1/2), Ngô Đ́nh Lưu (1/1), Nguyễn Văn Luyện, Lê Phước Mại, Nguyễn Liễu Mại (3/10), Đinh Ngọc Minh (3/12), Nguyễn Bá Minh (1/2), HLV Nguyễn/Trần Văn Minh (1/2), Hồ Hồng Nam, Lâm Văn Nên, Nguyễn Văn Ngân (1/2), Trần Hữu Ngọan, Nguyễn Duy Ngụ, Hồ Đắc Nguyên, Nguyễn Văn Nhàn (2/7), Mai Lương Nhơn (1/1), Nguyễn Công Ninh (3/9), Chế A Phốc 91/3), Nguyễn Quang Phục (2/5), Dương Hạnh Phước, Châu Long Quang, Nguyễn Bùi Quang (1/4), Trần Văn Quảng (2/7), Lầu Vĩnh Quay (3/10), Lê Văn Qúi, Lương Văn Qúi, Ḥang Việt Quư, Dương Văn Quyền (3/11), Điều Chỉnh Quỳnh (1/1), Nguyễn Hữu Quưnh (2/7), Ngụy Hữu Quỳnh, Bạch Rồng, Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Văn Sắc (3/10), Trần Lê Tài (1/2), Đào Ḥa Tân (3/9), Đ̣an Công Tân (4/16), Nguyễn Văn Tăng (4/15), Nguyễn Kim Tây (3/10), Tạ Văn Thái, Nguyễn Trọng Thận (2/6), Nguyễn Thanh Thảng, Nghiêm Viết Thành (3/11), HLV Nguyễn Văn Thành (2/8), Hùynh Tấn Thành (1/4), Nguyễn Thanh, Trương Văn Thạnh (1/1), Hồ Văn Thế, Nguyễn Đ́nh Thế (3/9), Nguyễn Khắc Thi, Quách Hữu Thiều, HLV Nguyễn Bá Th́n tự Long, Cao Phước Thọ, Trương Như Thọ (1/2), Hồ Thọai, Lâm Quang Thời (2/5), Trần Văn Thông, Đặng Văn Thừa (3/9), Tôn Thất Thuận, Trần Đức Thuật , Nguyễn Vũ Từ Thức, Tôn Thất Thung, Lê Hồng Tiên (4/13), Tôn Thất Tiến (2/8), Bùi Khắc Tiệp (1/2), Đinh Văn Tiết (4/13), Nguyễn Thành Tín, Nguyễn Gia Tĩnh (1/2), Đào Ngọc Tố, HLV Nguyễn Thành Tọai, Nguyễn Văn Tóan, Đặng Ṭan (4/16), Ngô Văn Ṭng, Phạm Phú Trân (1/4), Quan Tấn Triệu (1/3), Nguyễn Hải Trù (4/16), Lê Minh Trung, Trương Đ́nh Tứ, Nguyễn Anh Tuấn (3/11), Bửu Tương (1/1), Kiều Tấn Ứng, Ngô Văn (1/4), Bùi Văn Vĩnh , Châu Phước Vĩnh, Hùynh Ngọc Vinh, Nguyễn Văn Vinh, Trần Phước Sáng, Vơ Thành Xuân (2/5), Trần Như Xuyên.

 Các bạn không rơ t́nh trạng, sống chết hay cư ngụ tại đâu:

 Phạm Xuân Ân, Cao Hưu Anh, Lê Ngọc Anh, Lê Văn Ba (1/4), Nguyễn Bảo, Nguyễn Thái Bảo, Phạm Văn Bảy (4/15), Phạm Hữu B́nh, Nguyễn Đ́nh Bột, Nguyễn Văn Bưởi, Quách Bửu, Đỗ Quang Cự, Nguyễn Cương, Đặng Đ́nh Đạt, Phạm Dăng Diên, Vũ Ngọc Diệp, Dương Văn Diêu, Vũ Ngọc Đính, Dương Văn Đông, Bùi Văn Dức, Phan Văn Hai, Đinh Văn Hậu (1/2), Bùi Văn Hiền, Nguyễn Vinh Hiển (1/3), Lại Văn Hóa, Lê minh Ḥa, Nguyễn Văn Ḥa, Nguyễn Khải Ḥan (1/4 tại Pháp), Quách Văn Huấn, Lê Văn Khấn (1/4) Mục sư tại Hoa kỳ, Đinh Văn Khang, Nguyễn Văn Kỳ Khâm, Nguyễn Như Lâm, Lê Văn Lang, Lâm Tiết Lễ, Lê Văn Lộc, Trần Văn Lộc, Đào Vĩnh Lộc,  Ḥang Đăng Long, Nguyễn Văn Lung, Nguyễn Lương, Hùynh Minh Mẫn, Trương Công Miện (2/5), Đỗ Văn Mỹ, Nguyễn Văn Nam, Lê Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Nguyên, Phạm Văn Nhiêu, Nguyễn Hữu Phái, Trần Ḥang Phái, Hồ Trung Phẩm, Hùynh Công Phú (2/7), Lâm Phúc, Nguyễn Văn Phụng, Nguyễn Văn Quan, Ṿng Lập Quay, Thạch Rul, Nguyễn Xuân Sanh, Ṿng A Si, Vũ Ngọc Sáu, Cao Văn Tam, Nguyễn Ngọc Tham, Mai Văn Thạnh, Trần Văn Thịnh, Quản Thu, Nguyễn Đ́nh Thụy (1/3), Bùi Văn Triệt, Nguyễn Trường Tự, Lê Xuân, Ḥang Ngọc Xương.

 C̣n tại Việt Nam 7 anh em.

 Mong các Anh đọc, biết được ǵ xin cho Ban Chấp hành biết, để có thể có một danh sách chính xác cho khóa.  Thí dụ trong danh sách các cựu SVSQ qua đời mà Anh thấy không đúng, hay trong danh sách không liên lạc mà Anh biết t́nh trạng của các ban, thí dụ đại đội/trung đội, đă qua đời ngày và nơi chốn, hay biết địa chỉ của người thân anh ấy, xin truy cứu dùm và cho Ban Chấp hành biết tin.

Một điều đáng chú ư nữa, trong nghị đinh thăng cấp thiếu úy, tên và họ không có dấu, nên có thể nhiều cách viết tên gọi, chỉ có các Anh ở cùng trung đội mới biết rơ thôi, xin thêm dùm cả trung đội và đại đội, ngày tháng, năm sinh, và địa chỉ liên lạc, và nhất là có tấm h́nh (mượn rồi trả lại). 

Sẽ mất th́ giờ và tiền bạc của các Anh, nhưng việc chung xin vui ḷng góp sức.