Make your own free website on Tripod.com

Cựu SVSQ Dư Thành Nhựt

 

Anh Dư Thành Nhựt đang phát biểu ư kiến trong ngày họp mặt

và tại bàn tiệc đang trêu chọc nhau

bên lề ngày họp mặt gập lại bạn bè cũ phát biểu trong buổi họp mặt 1999 tại nam Cali