Make your own free website on Tripod.com

Cựu HLV Nguyễn Quốc Hoàng

 

Họcttṛ đến thăm thầy cô Thầy Cô thết đăi

đón tiếp thầy cô tại nam Cali sau Họp mặt

Thầy Cô Hoàng và Anh Chị Nhật

tại nhà hàng nhà hàng buổi trưa
Thầy nhận qùa tặng, nón , mug  kỷ niệm 50 năm  Thầy cô Nguyễn Quốc Hoàng