Make your own free website on Tripod.com


 Đại Hội 14
Tổng Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
tại Hoa Thịnh Đốn ngày 7-8 tháng 8 năm 2004

Ngày Thứ bảy 7 tháng 8 năm 2004
 tại
Faifax County Goverment Center
12000 Goverment Center Parkway
Fairfax  VA  22035

 

Faifax County Goverment Center

những nàng dâu Võ Bị ghi danh

cho tôi xin một cái bảng tên sẵn sàng nghi lễ

nghiêm chỉnh làm lễ tóan Quốc Quân kỳ

 chào

trưởng ban tổ chức chào mừng  

bên trong hội trường hội trường sang trọng và đẹp

hội trường cựu HLV Nguyễn Ngọc Sáu và phu nhân trong hội trường

đòan phụ nữ Lâm Viên Chủ tọa đòan, Tổng Hội, HĐ Tư Vấn, Đòan TTN Đa Hiệu

Tổng Đòan Trưởng Nguyễn Nho phúc trình họat động  P/N CSVSQ Nguyễn Chấn, Đặc trách Xã Hội thuyết trình

CT HĐ Tư Vấn thuyết trình Tổng Đòan Trưởng TTN Đa Hiệu thuyết trình

Cụu SVSQ Lữ Lan thuyết trình đề tài tham luận Cựu SVSQ Đỗ Ngọc Nhận thuyết trình tham luận

Nghị sĩ quận Faifax thuyết trình họat động cựu SVSQ khóa 10

cựu SVSQ khóa 13 Nguyễn Lục và phu nhân Tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ của TH/TV/TTNDH

mời qúi vị nghỉ, dùng cơm trưa nước uống ở phía bên kia

làm ơn get line, cám ơn các cựu SVSQ Đảo, Khương, Lan, Thọ, Thuyên, và Nhận

khóa 10 với Trang, Đảo, Tuệ, HLV Sáu, A/C Vĩnh Thành

thầy Sáu và Vĩnh Thành

dùng bữa cho chụp một cái
bữa ăn tuy đơn giản nhưng thật vui bây giờ trưởng ban tổ chức mới có tí break
Chủ tọa đòan của Đại Hội 14 Anh Đảo trình bầy 
đòan phụ nữ Lâm viên phát biểu ý kiến Cựu HLV Nguyễn Ngọc Sáu trình bầy ý kiến 
ủy ban bầu cử kết qủa
chụp chung một tấm Tổng Hội Trưởng Nguyễn Nho (2004-2006)
Chiều ngày 8 tháng 8 năm 2004
tại đại sảnh đường sang trọng của
Fairview Park Marriott Hotel
Falls Church Virginia

Bữa tiệc của đại hội với gần 600 người tham dự
 

ban tổ chức

chuẩn bị nghiêm chỉnh nghi thức mở đầu
chào mặc niệm
CT HĐTV và phu nhân giới thiệu dân biểu Virginia
đây khóa 10  trưởng ban tổ chức
Tổng Hội trưởng Nguyễn Nho Cựu CHT/TVBQGVN và phu nhân cố CHTTVBQGVN
tặng qùa lưu niệm cho cựu CHT/TVBQGVN tăng qùa lưu niệm cho phu nhân cố Th/Tg N V Chuân
tặng qùa cho CT/HĐTV và phu nhân tặng quà TTN Đa Hiệu Lữ Anh Thư
tặng qùa cho Tổng Hội Trưởng và phu nhân qùa của những người góp công
vài lời của CT/HĐTV ban hợp ca Cali
Đòan Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu trong ĐH14 trình bầy hợp ca
thế hệ thứ hai và thứ ba của Võ bị  đôi lời tâm sự

ý kiến

gặp lại bạn xưa cùng binh chủng
vài lời thăm hỏi của dân biểu Virginia Xiệc của đòan TTN Đa Hiệu
Ca sĩ Diễm Liên và hợp ca với...

A/C Lê Chơn Tâm

A/C Vĩnh Thành và khách
Chi Trang, Bà Chuân, A/C Trần Dương A/C Trang, Bà Chuân, Chị Dương
các Cựu SVSQ khóa 10 Trần Bình Trọng trong đêm dạ tiệc Anh Chị Vĩnh Thành lả lướt trong điêu luân vũ
 
A/C Vĩnh Thành cả làng vui vẻ