Make your own free website on Tripod.com
Cựu SVSQ Dương Ðình Bộ

Sinh ngày 4 tháng 10 năm 1934 tại Lạc Thổ, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Học sinh Chu Văn An, Ngu˙ễn Trải.  Sinh viên Ðại học Luật khoa Sài gòn.
Tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Quản trị
Du học The Kenny Ordnance Depot, Chambersburg Pennsylvania  năm 1958, 
Ordnance School, Aberdeen Proving Ground Maryland 1959.
Nhiệm sở:  Căn cứ Tồn trữ Quân cụ, Liên đoàn 85 Yểm trợ Quân cụ, 
Bô Chỉ huy 5 Tiếp Vận, Cục Quân cụ, Trung tâm Tiếp liệu Lục quân.
Cấp bậc cuối cùng Thiếu tá, Kỹ thuật bội tinh, Bảo quốc Huân chương

Ngày cưới Anh Chị 21-1-1957 Chị Bộ, Kim Chi, Tiến Dũng ra trường năm 1981

Cháu Dương Ðình Tuấn nhận bằng Bác sĩ năm 88

8/2002 Cô cháu gập nhau sau 49 năm xa cách