Make your own free website on Tripod.com

Cựu SVSQ Bùi Văn Bảy


tham dự tiếp tân tại ṭa Đại sứ VN tại Ấn độ

Anh Chị Bùi Văn Bảy 

          Cựu SVSQ Bùi Văn Bảy sinh ngày 24 tháng 12 năm 1934

    

1953 Nhập học Trường Vơ Bị Liên Quân Đà Lạt, khóa 10 Trần B́nh Trọng, 
         cấp bậc: Sinh Viên Sĩ Quan Hiện Dịch.

1954 Tốt nghiệp Thiếu úy, bổ nhiệm làm Huấn luyện viên môn Vũ-Khí tại 
         Liên Trường Vơ Khoa Thủ Đức

1957 Trung Úy, du học lớp Đại đội trưởng Đồng Minh (ACO) và lớp Quân vận 
         tại Trường Bộ Binh Fort Benning Hoa Kỳ.

1958 Trung Úy, Đại Đội phó Đại Đội Tổng Hành Dinh, kiêm Trung đội trưởng Trung Đội 
         Vận Tải Sư Đ̣an 12 Khinh Chiến. Đại đội trưởng Đại đội Chỉ Huy và Công vụ Trung Đoàn 43, 
         Sư Đoàn 23 Bộ Binh.

1960 Đại Úy, theo học lớp Tham Mưu 14 tại trường Đại học Quân Sự Sài G̣n

1961 Bổ nhiệm làm Sĩ Quan Hành Quân và Trưởng Ban Hành Chánh Pḥng 3 Bộ Tổng Tham Mưu.

1965 Biệt phái ngoại ngạch đến trường Quốc Gia Nghĩa tử Sài G̣n

1967 Du học khoá Thống kê Trung cấp và Thảo chương tại trường Thống Kê Quốc Tế Calcutta, Ấn độ

1968 Thiếu tá, biệt phái ngoại ngạch đến Bộ Cưu Chiến Binh, giữ chức vụ Đại diện Bộ Cựu Chiến binh Vùng 4
         Chiến Thuật và Chủ sự pḥng Thống kê. Tham dự và tốt nghiệp các lớp Điện Toán do Phái Bộ Viện Trợ 
         USAID và MACV Hoa Kỳ tổ chức tại Sài G̣n:
         - Khóa thảo chương viên ngôn ngữ COBOL (COBOL Programming)
         - Khóa phân tích hệ thống (System Analyst)
         - Khoá sửa sai sót chương tŕnh điện toán (Debugging) và
         - Khoá ngôn ngữ kiểm tác (Job Control Language)

1969 Thiếu Tá, Chánh Sự Vụ Sở Điện Toán Bộ Cựu Chiến Binh, phụ trách điện toán hóa hệ thống 
         Cấp dưỡng Cơ Nhi Quả Phụ, hệ thống Hưu Bổng, và hệ thống Thương Phế Binh của Quân Lực
         VIỆT NAM CỘNG H̉A. 

1975 Tù cải tạo đến cuối tháng 12 năm 1980

Đnh Cư tại Mỹ từ ngày 21 tháng 9 năm 1992 - Diện HO 13