Make your own free website on Tripod.com
Cựu SVSQ Nguyễn Phước Bảo Định

Bút hiệu Phước Tâm

Sinh ngày 5 tháng 12 năm  1932 tại Huế

Học sinh Quốc học Huế
Tốt nghiệp khóa 10 Trần B́nh Trọng, trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam tại Đà lạt
Tốt nghiệp khóa  Tham Mưu Trung cấp năm 1956
Tốt nghiệp khóa Điều khiển Tiếp Vận 1965
Tốt nghiệp khóa Chỉ Huy và Tham Mưu Cao cấp 1967
Trưởng pḥng 4 Sư đ̣an 25 Bộ binh 1961-63, Sư đ̣an 1 Bộ binh 1964-69
Chủ sự pḥng Phối hợp Tiếp vân Bộ Tổng Tham mưu 1969-71
Phụ Tá Tư lệnh Sư Đ̣an 1 Bộ binh đặc trách Tiếp Vận 1975.

Ân thưởng 16 huy chương 
gồm có Bảo Quốc Huân Chương, Chương Mỹ hạng nhất, 
6 Anh dũng bội tinh, 1 bronze star của Hoa kỳ, Lục quân huân chương, 
Tham vụ bội tinh, Không vụ bội tinh, Hải vụ bội tinh, v.v.

 

năm 1971 nhớ ngày xưa

Bảo Định với 3 gái 3 rể Bảo định với 5 trai 5 dâu